آخرین ارسال های جامعه مجازی

  • نوشته در حال بررسی است
    جان روث : میبینی وارن، مشکل پیرمردا همینه. میتونی با لگد پرتشون کنی از پله ها پایین و بگی حادثه بوده؛ ولی نمیتونی الکی بهشون شلیک کنی.

    ---

    The Hateful Eight - 2015
    محتوای مورد با موفقیت منتشر شد . مورد حالا در محتوا شما قابل مشاهده است.