آخرین نظرات بازدیدکنندگان

آخرین ارسال های جامعه مجازی

  • نوشته در حال بررسی است
    یه نکته ای که کمتر بهش توجه شده:

    توی فیلما، در حقیقت شخصیت شروره که برای دنیا نقشه و تصوراتی داره.
    قهرمان نه، تنها هدفش اینه که جلوی شخصیت شرور رو توی رسیدن به اهدافش بگیره.
    محتوای مورد با موفقیت منتشر شد . مورد حالا در محتوا شما قابل مشاهده است.