آخرین ارسال های جامعه مجازی

  • نوشته در حال بررسی است
    رفتم کتابی که ستاره معرفی کردو بخرم قیمتش50تومن بود. این اواخرهرچی کتاب خوندمpdfبوده واسه همین ازقیمتاخبرنداشتم 50تومن واسه یه کتاب بعدمیگن ملت کتاب نمیخونن ‏ — feeling bored
    محتوای مورد با موفقیت منتشر شد . مورد حالا در محتوا شما قابل مشاهده است.