Event5b98f5234a552

خلاصه داستان : تهوع داستان زندگی مردی تنها و منزوی به نام آنتوان روکانتین است که در انزوای خود به پرسش های بنیادی در خصوص هستی شناسی بر می خورد و در این امر در برخورد با آدمیان و اشیاء و محیط اطرافش دچار حالت تهوع می شود...

نام نمایش : تهوع

کارگردان : مریم برزگر

نویسنده : مریم برزگر

عکاس : مریم اصلانی

ساخت دکور: سینا آقایانی

طراح صدا: امید دولتخواه

ساعت اجرا : 20:30

تاریخ اجرای نمایش  مهرماه 1397

محل نمایش : پردیس تئاتر شهرزاد - سالن سه