نمایش تروما

خلاصه داستان : «تروما» اثری اجتماعی با سه پرسوناژ بوده که ذهن و روح و بدن انسان را با خود و اجتماع به چالش می‌کشد.

نام نمایش : نمایش تروما

کارگردان : افسانه ماهیان

نویسنده : افسانه ماهیان

طراح صحنه، لباس و نور: منوچهر شجاع

منشی صحنه: روژان کردنژاد

دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز: امیرسپهر تقی ‌لو

ساعت اجرا : 18:30

تاریخ اجرای نمایش  آبان 1397

محل نمایش : تماشاخانه ایرانشهر، سالن ناظر زاده کرمانی

  Tanaz TabatabayiShaghayegh Dehghankazem siahi