نمایش لیرشاه

خلاصه داستان : شاه لیر سه دختر دارد اما در تصمیمی نابخردانه ، سرزمینش را تنها بین دو دخترش تقسیم می کند و...

نام نمایش : لیر شاه

کارگردان : مسعود دلخواه

طراح نور: رضا خضرایی

منشی صحنه: سیمین غلامی، شفق خانی

عکاس: فرهاد فروغی

تاریخ اجرای نمایش  آبان ماه 1397

بهاء بلیت : بها: ۷۰,۰۰۰، ۶۰,۰۰۰ و ۴۰,۰۰۰ تومان

محل نمایش : تیاترشهر - سالن اصلی

  Mehdi SoltaniElham Paveh NezhadBahareh RahnamaRahim Norouzi