برفک

خلاصه داستان : «برفک» نمایشی است درباره‌ مهاجرت و انسان مهاجر و زندگی زنی درگیر و دار تصمیم برای رفتن و مهاجرت به سرزمینی دیگر را به تصویر می کشد.

نام نمایش : برفک

کارگردان : جواد عاطفه

نویسنده: جواد عاطفه

طراح نور: روزبه حسینی

مدیر صحنه: عارفه طاهری

عکاس: فاطمه آهنگران، محمد گل‌محمدی و ضیا صفویان

تاریخ اجرای نمایش:  19 دی الی 19 بهمن 1397

بهاء بلیت : 30 هزار تومان

محل نمایش : تئاترشهر - سالن سایه

  Atefeh Pakbaznia