گورخواب ها

خلاصه داستان :. -

نام نمایش : گورخواب ها

کارگردان : سیامک صفری

نویسنده : سیامک صفری

طراح صحنه: منوچهر شجاع

طراح گرافیک: حمید گودرزی

طراح صدا: محمدرضا جدیدی

تاریخ اجرای نمایش:   2 تا 25 مرداد 1398

بهاء بلیت : 40000 تومان

محل نمایش : عمارت نوفل‌لوشاتو – سالن 1

  Siamak SafariNasim Adabi