مهناز افشار با انتشار نامه ای به دخترش در صفحه اجتماعی اش ، تصویری از دوران بارداری خود را به نمایش گذاشت.

افشار در صفحه اجتماعی اش نوشت:

از مایی که در من است

اینروزها و حسی که تجربه اش بیش از هر چیزی برایم ارزش دارد .

نامه ای برای دخترم ، هدیه من و پدرش به دخترمان برای آمدنش و آینده اش : حق انتخاب ، استقلال و آزادیست .

تبلیغات و کار در این دوران

و حرفهایی که شریک شدنش با شما برایم ارزشمند است

bardari 2323