مجید اسکندری با انتشار عکس زیر در صفحه اینستاگرام خود نوشت:

خانوم معتمد آریا هنرمند خیلی خیلی دوست داشتنی این تست گریم در هیچ فیلمی استفاده نشده!

Fio33i455