wz9i2l1fuptga1qse8s

بهنام تشکر تصویری از تست گریم خودش در فیلم رستاخیز را منتشر کرد.

بهنام تشکر که در این فیلم در نقش «حصین بن تمیم» بازی کرده پیش از این گفته بود که بازی در چنین شخصیتی باعث شد با بسیاری از جزئیات واقعه عاشورا بیشتر و بهتر آشنا شوم.