محمدرضا گلزار با انتشار عکس و متن زیر در صفحه شخصی اش در اینستاگرام از معرفی خود به عنوان سفير «هايپ» خبر داد.

محمدرضا گلزار نوشت: «خوشحالم كه از بين چندين كانديد مشهور در خاورميانه و تركيه، بعنوان سفير شركت جهاني "هايپ" انتخاب شدم. » 

t96ykp2yoy2xeyjv30hr