آمار فروش فیلمهای روی پرده سینماهای تهران  در روز سه شنبه به این شرح است:

20150430122238 3

23er2e222