« خواندن کتاب بیشعوری، برای بعضی دوستان واجب و لازم است »

پوشش نوید محمدزاده، بازيگر مرد ايراني در بين ايراني ها جنجالي شد و باعث اعتراضاتی در بین کاربران شبکه های اجتماعی شده بود، در همین رابطه این بازیگر امروز توضیحاتی درباره نوع پوشش منتشر کرد.

نوید محمدزاده درباره پوشش دیروزش در اینستاگرام نوشت :

4t8ylb17ty978m8a7t3

wqas0hly917dzca9olp