صابر ابر بازیگر در صفحه اینستاگرام عکسی از خود همراه با «لیا» دختر مهناز افشار منتشر کرد.

ابر با انتشار این عکس نوشت:

«در گوش ليا جانم يه چيز گفتم :
دعا كن براي روزهاي خوب...
صداي تو بيواسطه به خدا ميرسد.
.....
خدا تو رو براي ما حفظ كنه....»

15 9 7 151217Screen Shot 2015 09 07 at 3.08.58 PM.png