2 1 201592218857

بازیگر پیشکسوت کشــورمان گفت: به تازگی کمرم را عمل کرده ام و راه رفتن برایم با دشواری همراه است.

به گزارش مووی مگ به نقل از فردا ،عزت ا... انتظامی بازیگر پیشکسوت کشورمان گفت: این روز ها حال خوشی ندارم در بستر بیماری هستم و دیگر پیری به من غلبه کرده و زندگی در پیری سخت است. وی افزود: به تازگی کمرم را عمل کرده ام و پزشک معالجم گفته است سه چهار هفته باید استراحت کنم. انتظامی خاطر نشان کرد: راه رفتن برایم سخت شده است و همین سختی باعث شد که به بیمارستان مراجعه کنم و کمرم را عمل کنم.