حامد شیخی که پیش از این در سریال «آسمان من» نقش محسن رضایی را بازی کرده بود، این تجربه را در فیلم «ایستاده در غبار» هم تکرار کرده است.

15 10 27 163650farhangnews 155143 449210 1445934115