ci454456

ماجرای توهین مسعود فراستی به کمال تبریزی و در پی آن پاسخ تبریزی و اقدام متقابل او به توقف سریال “سرزمین کهن” وبه دنبال آن حمایت اصغر فرهادی از تبریزی و اعتراض به توهین به سینمای ایران، موجب شد تقابل تلویزیون با تبریزی و سینماگران وارد فاز جدیدی شود.

پاسخ مدیر شبکه سه به اقدام تبریزی و حمایت از برنامه هفت و نامه بهروز افخمی به تبریزی، این گره را پیچیده تر کرد.

کمال تبریزی در تازه ترین گفت و گوی خود با سینماسینما، از جلسه خود با مسوولان تلویزیون، پرده برداشت و نکات تازه ای را مطرح کرد.

تبریزی در گفت و گو با سینما سینما گفت:

ظاهرا برنامه هفت از کنترل مدیران تلویزیون خارج است و از جایی دیگر هدایت می شود! دلیل حرفم هم این است که بعد از ماجرای توهین بلافاصله با مدیران مربوطه جلسه داشتم و رفتار آنان آشکارا گویای این بود که به نظر می رسید کاری از دست آنان برای دخالت در این برنامه ساخته نیست.”

تبریزی اضافه کرد: بنابراین با احتمال بالایی می توان نتیجه گیری کرد که برنامه هفت از سوی جریانی که به شدت مخالف سینماست هدایت می شود و عمله اصلی آن هم مسعود فراستی است! با این حال به نظر من برنامه هفت مانند غده ای سرطانی است که نهایتا سازمان تلویزیون را از پا در خواهد آورد