برخی از بازیگران در فضای مجازی به دلایل مختلف اقدام به انتشار عکس بدون آرایش خود در صفحات اینستاگرامی شان کرده اند.

در ادامه عکس های بدون آرایش بازیگران خانم ایرانی را مشاهده میکنید:

0btkmlzedfauh0wnyg0l

4gmeqg55qjj6o61qsoxn

6goqi9g0kpytlhw0nzv

7cxi8e9pcm8ryq6mm6ts

8shlj5myacucthbbwhvm

89z7fwoc8u7eqv1kuae1

b0zfdo04l9toku1bmemt

iynjwfm9yn8xrn2wrups

jgf3q7gbszrobe9mfn6h

krnw27kdodrpiq8jcru

u166nzcdt3cvdgzowrsb