66298 490

فریبرز عرب نیا از بازی در مجموعه «ماه تی تی» به نویسندگی و کارگردانی داوود میرباقری انصراف داد.

به گزارش خبرگزاری صبا، فریبرز عرب نیا با اعلام کناره گیری از پروزه "ماه تی تی" میرباقری در صفحه شخصی خود نوشت:

دوستان گرامي درود،

چند وقتي ست كه به علت گرفتاري ها امكانِ گفت و گو با شما و پاسخ به مهر و لطفتان را نداشته ام و به اين جهت از همه ي شما عزيزان پوزش مي خواهم.

اكنون كه يك هفته به بازگشتم از ايران مانده، اندكي مجالِ بيش تَر يافتم تا با شما گپي كوتاه بزنم.

در اين مدت، گروهي پُرشمار از شما جوياي فعاليت هاي من در عرصه ي سينما و بازيگري و به خصوص همكاري ام با سريال "ماه تي تي" بوده ايد.

براي روشن شدن و آگاهي علاقه مندان بايد بگويم كه من امسال تابستان؛ از بين پيشنهاد هاي كاري، امكان و علاقه براي حضور در دو پروژه را داشتم: يكي همان سريال "ماه تي تي" و ديگري ساخت يك فيلم با دستمايه ي مهاجرت و شرايطِ مهاجران ايرانيِ خارج از كشور، كه قرار بود و هست كه در كشور سوئد و با سرمايه گذاريِ مشترك انجام شود.

پس از اوج و فرود هاي بسيار به ويژه براي هماهنگ كردنِ شرايط خود با سريال "ماه تي تي" و پيچيدگي هاي جدايي از پسرم براي چندين ماه و عواقب آن، به راه حل هايي دست يافتيم كه امكانِ بستن قرارداد با تهيه كننده ي پروژه ي ياد شده در تاريخ اولِ تبرماه فراهم شد.در گفت و گوهايي كه براي بستن قرارداد داشتيم، اهميت و ضرورتِ حياتي انجامِ تعهداتِ ماليِ تهيه كننده بدون ديركرد و رأسِ موعد مقرر مشخص و معلوم شد كه با توجه به شرايط من و سكونتِ پسرم در خارج از كشور، هرگونه جابجايي در تاريخ هاي پرداخت مي تواند مشكلات بسيار جدي براي من پديد آورد.

اما متأسفانه بعد از گذشت چهل روز و با ايجاد تغييراتي كه به گفته ي تهيه كننده در مناسباتِ مالي پروژه رخ داده بود و با اذعانِ او به اين نكته كه امكانِ جابجايي و تأخير در پرداخت ها و تاريخ ها به هيچ عنوان بعيد نيست، ناچار بر آن شدم كه براي جلوگيري از احتمالات و پي آمدهاي منفي و مخرب در زندگيِ پسرم و شرايط تحصيلش، از پروژه ي "ماه تي تي" كناره بگيرم كه خوشبختانه با دركِ درست موضوع از طرف تهيه كننده، اين امر با تفاهم صورت گرفت و من با آرزوي قلبيِ توفيق براي گروهِ سازنده، از آنان جدا شدم.

در حالِ حاضر هم با پايان يافتنِ تعطيلات تابستانيِ پسرم و هم به دليلِ از دست رفتن فصلِ مناسب براي فيلمبرداري در سوئد، ناچار به تعويق انداختن در فيلمِ "هجرت" و موكول كردنِ آن به سال آينده شديم.

بنا بر اين از شما دوستان و هم ميهنان تا رسيدن به منزل خداحافظي مي كنم و اميدوارم بتوانم پس از باز گشت و قرار گرفتن در روال و سيرِ عادي زندگيِ روزمره، شما را در جريان برنامه هايي كه براي فعاليتِ هنري در آن سوي مرزها و طي ده ماه آينده دارم قرار دهم.

دوستدارتان،