45bkyygg5

شهاب حسینی در سفر به آمریکا، در یک همایش از بهروز وثوقی به عنوان بهترین بازیگر تاریخ سینمای ایران یاد کرد که 37 سال اجازه فعالیت در کشورش را نداشته است.

شما می توانید ویدئوی دفاع تمام قد شهاب حسینی از بهروز وثوقی را در سایت مووی مگ مشاهده نمائید.