14361261 11960164471110333 8588593233195 o

احمد ایراندوست را بسیاری با بازی در نقش «غول ببره» مقابل دوربین مهران مدیری می‌شناسند.

این هنرپیشه سینما با قرار دادن عکس‌هایی در صفحه‌ی اینستاگرام خود که در لباس حاجیان است نوشته است:

«چه حس قشنگیه طواف خونه افراد مستمند و فقیر و شاد کردن دلشون امروز مشهد حاشیه طرقبه با لباس مناسک حج ....حج ایتام و فقرا...با مهریار»

احمد ایراندوست در توضیح بیش‌تری می‌آورد:

«در یک حرکت نمادین عزیزان مشهدی پول حج رفتن را صرف تهیه غذا برای کودکان و نیازمندان کردند و با لباس حرم این غذاها به درب منازلشان برده شد یا حق...طرقبه سرپرست گروه اینجانب احمد ایران دوست بچه آبادان»