رامبد جوان و نگار جواهریان به تازگی با هم ازدواج کرده اند.

نگار جواهریان عکس زیر را در صفحه شخصی خود منتشر کرد.

333155