viq5btzucl2il8qb00fk3g

بهاره رهنما که فعالیت زیادی در شبکه های اجتماعی دارد، در آخرین مطلبی که از قول او منتشر شده گفته : « همه سگ ها از همه مردهای دنیا بهتر هستند! »

این مطلب باعث انتقادات زیادی از جانب کاربران ایرانی در فضای مجازی شده است.

photo 2016 09 24 02 55 1100