5585556 5843454

اخیرا در اخبار ساعت 14 شبکه یک سیما زمانی که گوینده خبر در حال توضیح درباره نقش شیمون پرز در مذاکرات صلح بود، از واژه هویج استفاده کرد!

شما می توانید ویدئوی این لحظه را در سایت مووی مگ مشاهده نمائید :