0a686e90b555de264e6bca2c541920nnn

در روزهای گذشته، دعوت گسترده‌ای از مردم و سینماگران برای حضور بر سر مزار عباس کیارستمی، سینماگر فقید ایرانی انجام گرفت، تا پس از حکم پرونده پزشکی او، گردهم‌آیند. خانه سینما نیز به همین مناسبت، بیانیه‌ای منتشر کرد. اما گزارش تاسف‌برانگیز هوشنگ گلمکانی از این مراسم، اوضاع متفاوتی را ترسیم می‌کند: « زمانه را چو نکو بنگری، همه پند است. حضور جمعیتی کمتر از 500 نفر، بر سر مزار عباس کیارستمی به نشانی اعتراض به حکم پرونده پزشکی، عبرتی بود برایم در پی عبرت‌های گذشته. جالب این است که خانه سینما هم مردم را به این گردهمایی دعوت کرده بود اما کمتر از انگشتان دو دست، اعضای خود خانه سینما آمده بودند و از میان سینماگران سرشناس، فقط بهمن فرمان آرا و همایون اسعدیان آنجا بودند. پیش از این نگویم که ناگفتنم بهتر است.»