d50d632192f4e8311

خبر، مربوط به یك هفته پیش است ولی هنوز در بعضی از كانال‌های تلگرامی می‌شود ویدئوی این خبر را به همراه نقدی علیه حیاتی و صداوسیما دید. با اینكه انتقاد اصلی به متن خبر است، خبری كه مشخص نیست نویسنده‌‌اش چه كسی است اما حیاتی و لحنی كه در خواندن این خبر به كار برده هم در امان نبوده‌اند.

به گزارش مووی مگ به نقل از تماشاگران امروز، بسیاری معتقدند استفاده از این كلمات و این لحن حیاتی زیبنده یا به قولی در ‌شأن اخبار رسمی ایران كه از صداوسیما پخش می‌شود، نیست و اما پاسخ «محمدرضا حیاتی» را بخوانید:

- در تلگرام دیدم كه بعضی‌ها روی این موضوع بحث می‌كردند. فقط متوجه نشدم، روی لحن گوینده مشكل داشتند یا روی متن خبر. اگر مشكل منتقدان لحن من است كه باید بگویم، گوینده تابع متن است. متن به هر سبكی كه نوشته شده باشد، با همان لحن هم باید خوانده شود.

- قبل از اینكه اخبار شبانگاهی روی آنتن برود، متن را دیدم. با تحریریه صحبت كردیم كه متنی بهتر از این آماده كنند اما قبول نكردند. به هر حال بخش خبری، باید وزین باشد چراكه استناد رسمی كشور است.

- متن‌هایی كه در اخبار گفته می‌شود باید ادبیاتی بهتر از این داشته باشد. درست است كه ما با بعضی از كشورها مخالف هستیم، به عنوان كشور قبول‌شان نداریم، آنها با ما دشمنی دارند یا اینكه از لحاظ سیاسی مشكلاتی هست اما رسانه رسمی ملی باید به صورت شایسته‌تری اخبار مربوط به همه كشورها را منتشر كند.

- اگر بحث، سر كلمه هویج است، باید بگویم كه این اصطلاح هویج و چماق، اصطلاح آشنایی در دنیای سیاست است و استفاده از آن غیرمرسوم نیست. با این حال می‌شد از اصطلاح بهتری مثل اصطلاح پلیس بد و خوب هم استفاده كرد.

- نظر شخصی من این است كه در خواندن اخبار از كلمات غیرمحترمانه استفاده نشود. می‌توانستیم به جای خبر مرگ خبر درگذشت را بگوییم.

- چرا همه مصر هستند كه من كلمه هویج را بد گفته‌ام؟ من فقط مثل همیشه، عین خبر را با لحن خودش خواندم. متنی كه بی‌ادبانه نوشته شده چطور می‌توانم ملایم بخوانم؟