20161119115126 201552611363246a

وکیل جمشید مشایخی گفت: این هفته استاد جمشید مشایخی رسما شکایت خود را علیه شایعه پراکنان ثبت می کند.

به گزارش مووی مگ به نقل از میزان، مهرداد خضرایی وکیل استاد جمشید مشایخی، گفت: در پی شایعاتی که اخیرا به شکل بسیار ناراحت کننده استاد مشایخی ، خانوداه اش و به ویژه مردم را ناراحت کرده است استاد مشایخی اقدام به رفع این مشکل کرده است.

وی خاطرنشان کرد: جمشید مشایخی این هفته رسما شکایت خود را علیه شایعه سازان ثبت کرده و به طور جدی این پرونده پیگیری خواهد شد.

شایان ذکر است؛ روز گذشته دوباره شایعه درگذشت این بازیگر پیشکسوت در فضای مجازی منتشر شد و این بار استاد قصد دارد با ثبت شکایت رسمی از تکرار این حرکت غیرفرهنگی جلوگیری کند.