«مهدی خسروی» گوینده شبکه خبر که به علت عارضه قلبی و ریوی در بیمارستان بستری شده است.

20161122130530 123434432188