i111ge 13950830462 1121111d1

رامبد جوان روز گذشته در قالب برنامه «نگاه فلسفی به طنز» در جمع دانشجویان دانشگاهی در کردستان حضور یافت و با استقبال آنها مواجه شد.

اما حضور رامبد جوان در دانشگاه با حاشیه‌هایی همراه بود.به پیشنهاد یکی از دانشجویان از رامبد جوان خواسته شد تا با دانشجویان عکس سلفی بگیرد، اما این اقدام با برخورد عوامل دانشگاه مواجه شد.

در ادامه مراسم گوشی‌ها را از دانشجویان گرفتند و از آنها خواستند تا برای گرفتن عکس با رامبد جوان به بیرون از سالن بروند که این اقدام با اعتراض برخی از دانشجویان روبرو شد.

این بازیگر نیز ضمن انتقاد از این برخورد، اظهار کرد:

روحیه جوانانه و غیرجوانانه با هم متفاوت است و متاسفانه روحیه جوانی در بین مدیران وجود ندارد و موجب چنین برخوردهایی می‌شود.

وی پس از این اتفاق برنامه را خاتمه داد و سالن را ترک کرد.