بازیگر فیلم سینمایی «خروس بی محل» در خارج از ایران مدل شد.

ترلان پروانه بازیگر مشهور سینمای ایران در خارج از کشور مدل شد و عکسی را در این ارتباط از خودش منتشر کرد.

artic22347757 0350AC0F2300003453044D343 4232323