20161219114102 426211805 240361 441220432702

دیا میرزا بازیگر هندی نقش اصلی «سلام بمبئی» قرار است به ایران سفر کند.

دیا میرزا بازیگر زن هندی فیلم محصول مشترک «سلام بمبئی» قرار است تا پایان هفته به ایران سفر کنداین بازیگر در فیلم سلام بمبئی همبازی محمدرضا گلزار، بنیامین بهادری، شایلی محمودی و چند بازیگر هندی بوده است.

این بازیگر یکی از شخصیت های اصلی فیلم بوده و نقش مقابل محمدرضا گلزار را ایفا کرده است.

اکران این فیلم در ایران از مرز 5میلیاردی عبور کرده و جزو پرفروش ترین فیلم های د رحال اکران محسوب می شود