1395063111500896487121742300

شایان وجدی خواهر زاده ایران شاغول گفت: ایران شاقول صبح امروز در 64 سالگی بر اثر بیماری سرطان روده دارفانی را وداع گفت.وی افزود: مراسم ترحیم وی متعاقباً اعلام خواهد شد.

ایران شاقول از گویندگان با سابقه عرصه خبر تلویزیون بود.