5872380 2352345

ایران شاقول از گویندگان با سابقه عرصه خبر تلویزیون بود. اجرای‌ خاطره‌انگیز ایران شاقول گوینده پیشکسوت خبر را در این ویدئو مشاهده کنید.

خانم ایران شاقول در 64 سالگی بر اثر بیماری سرطان روده دارفانی را وداع گفت.