20 145363632241105024256f245

آخرین خبر/ «اصغر فرهادی» همراه همسرش پریسا بخت آور و دخترش در مراسم تجلیل از وی برای دریافت اسکار شرکت کرد.