121155 6323

ساعتی قبل سعيد كريميان مدير گروه جم تی وی، ترور شد.

تاکنون از جزئیات این ترور اخبار موثقی منتشر نشده اما برخی منابع گفته اند که مدیر این شبکه ماهواره ای با شلیک 27 به قتل رسیده است.

photo 2017 04 30 02 22 51

هنوز فرد يا گروهي مسئوليت اين ترور را بر عهده نگرفته است.

اخبار تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد.