fa334ews 245519 631301 148145719233

در یکی از برنامه های « دورهمی » زمانی که بازیگران در حال اجرای نمایش بودند، ناگهان خنده شان می گیرد و دامنه این خنده به مهران مدیری نیز کشیده می شود و اشک هایش را سرازیر می کند!