گردهمایی حامیان حسن روحانی عصر روز شنبه ۲۳ اردیبهشت در سالن ۱۲ هزارنفری ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد. در این همایش، علاوه بر حسن روحانی و اسحاق جهانگیری، چهره‌های سیاسی، هنری و ورزشی حامی روحانی نیز حضور داشتند.

Hamayesh Rouhani01

Hamayesh Rouhani02

Hamayesh Rouhani03

Hamayesh Rouhani04

Hamayesh Rouhani05

Hamayesh Rouhani06

Hamayesh Rouhani07

Hamayesh Rouhani08

Hamayesh Rouhani09

Hamayesh Rouhani10

Hamayesh Rouhani11

Hamayesh Rouhani12

Hamayesh Rouhani13

Hamayesh Rouhani14

Hamayesh Rouhani15

Hamayesh Rouhani16