فروزنده اربابی درگذشت. او گوینده سال‌های دور رادیو بود.

اربابی در سوم دی ماه 1313 در قم به دنیا آمد، و هنگام فوت هشتاد و چهار سال داشت. زویا پیرزاد در صفحات ۵۸ و ۵۹ رمان چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم که در دهه ۱۳۴۰ در آبادان روی می‌دهد، از فروزنده اربابی به عنوان گوینده رادیو نام برده است. بنا بر آن چه در روزنامه شرق منتشر شده، فروزنده اربابی، تنها عضو ایرانی بنیاد بین المللی«مولانا» هم بود.

foro34rbabi01