این عکس از ترانه علیدوستی و پدرش در حاشیه یک مراسم منتشر شده است.

1258039 8071322