p233332017behn

بهناز جعفری بازیگر كشورمان در پایان يك نشست خبری، با توهینی فراوان در پاسخ به سوال يك خبرنگار درباره فيلمی كه در آن بازی كرده و شباهت ديالوگ نويسی آن به فيلم های كيميايی گفت: این قبیل صحبت‌ها کمی تقصیر جامعه منتقدان و مردم ماست که به دلیل عدم آگاهی و شناخت و تنبل بودنشان همه چیز را گردن فردی دیگر می اندازند. متاسفانه مثل همین نشستی که من در آن نشستم که هیچ بار شناخت و تحلیلی در شماها وجود ندارد!

وی افزود: یعنی همه شما افرادی هستید که پیش پا افتاده ترین سوال ها را برای به چالش کشاندن ما بازیگرهایی که یکسال زحمت کشیدیم، نداريد و یکسری سوال کسالت آور دارید!

جعفری در ادامه صحبت های نامناسب خود گفت: من فکر می‌کنم این موضوع به دلیل عدم سواد و عدم شناخت منتقدین ماست. یعنی منتقدان ما در جایگاهی ننشسته اند که واقعا منتقد باشند و بتوانند به درستی ما را نقد کنند. چون الگويشان یكسری آدم‌ها مثل فراستی هستند! شما وظیفه داريد سوال کنید و من اگر اطلاعاتی داشته باشم جوابش را می دهم!

وی در ادامه توهین های خود در پاسخ به خبرنگاری، بیان داشت: نقد و بررسی یعنی چه؟ آقای خمار!

خبرنگار مربوطه گفت: من خمار نیستم و جعفری باز هم ادامه داد: نه انگار يه چیزی انداختی بالا!

وی ادامه داد: فقط بلدید بگويید به ما بی احترامی می کنید! این از بی سوادی شماست. شما حتی برای خودتان هم سوال ندارید و همه تان صرفا یک کارمند هستید که برای کار آمدید اینجا!

در ادامه خبرنگاری گفت: اگر همین بچه های رسانه نبودند، شما الان بهناز جعفری نبودید!

جعفری خطاب به خبرنگاران گفت: می خواهم نباشم صد سال! حتما من به واسطه شماها شدم بهناز جعفری! شما روزنامه نگاران فقط بلدید اعتراض های بی اساس کنید.