سازنده سریال « عاشقانه » در صفحه اینستاگرام خود به انتقادات از کیفیت این سریال پاسخ داد.

ph444017 06 16 03 05 48233