image 13960524372 645646787

صبح امروز حسن روحانی، با حضور در مجلس شورای اسلامی ضمن معرفی کابینه دولت دوازدهم، به دفاع از عباس صالحی وزیر پیشنهادی ارشاد پرداخت. روحانی در بخش‌هایی از صحبت‌های امروز خود گفت وقتی وظیفه‌ای بر عهده دولت و وزارت ارشاد است دستگاه‌های دیگر نباید حق مداخله در امور کشور را داشته باشند. او همچنین از عباس صالحی امیری به عنوان شخصی یاد کرد که اشراف کاملی به مسائل دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه دارد.

 به گزارش مووی مگ به نقل از آی سینما، رئیس جمهوری صبح امروز در جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم، در دفاع از وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی  با تشکر از دو وزیر پیشین این وزارتخانه گفت: «امروز دکتر سیدعباس صالحی این مسئولیت را بر عهده می‌گیرد و در 4 سال گذشته  از حضور ایشان در همین وزارتخانه استفاده کرده‌ایم. ایشان تحصیل کرده دانشگاه و حوزه هستند و اشراف خوبی به شرایط فرهنگی جامعه، حوزه و دانشگاه دارد

در چهار سال گذشته برخی از نهادهای حکومتی از جمله حوزه هنری در مورد مسائل سینمایی دخالت‌هایی انجام دادند و برخی از فیلم‌های روی پرده را تحریم کردند. از سوی دیگر برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم در یک سال گذشته بارها خواستار حضور نماینده‌ای در شورای پروانه نمایش شدند.

اما حسن روحانی درباره دخالت‌های سلیقه‌ای برخی از ارگان‌ها در مورد اقدامات وزارت ارشاد گفت: «مسئله این وزارتخانه برای ما بسیار مهم است و مهمترین حرف هم همانی است که من در بخش سیاست‌های خود زدم. ما نباید بگذاریم سلیقه در کشور حاکم شود. یک آقایی در جایی سلیقه‌ای دارد و برای خودش هم محترم است ولی ما (دولت) باید قانون را اجرا کنیم. اگر وزارت ارشاد وظیفه‌ای بر عهده ندارد، مجلس شورای اسلامی این وظیفه را از او بگیرد و آن را به کس دیگری محول کند و معلوم باشد که ما وظیفه‌ای نداریم! اما وقتی وظیفه‌ای بر عهده وزارت ارشاد و دولت است و دولت بر کتاب، فیلم و مسائل هنری نظارت می‌کند، دستگاه دیگری حق مداخله در امور اجرایی کشور را ندارند و اگر این‌گونه مداخلات باشد، بهتر است مجلس این کارها را به همان مداخله‌گران واگذار کند که ما هم وظیفه‌ای بر عهده نداشته باشیم