2017 08 19 11 30 101142322

شوخی حسام نواب صفوی با آزاده نامداری در فضای مجازی جنجال ساز شده است.

در ویدئوی کوتاهی که نواب صفوی منتشر کرده، وی اعلام می کند که باد شدیدی می وزد و او نگران است که موازین رعایت شود!  

آزاده نامداری نیز در زیر مطلب حسام نواب صفوی در اینستاگرام اینگونه پاسخ نوشت : « دنیا گرده جناب نواب صفوی. مراقب باشید! »

شما می توانید این ویدئو را در سایت مووی مگ مشاهده نمائید :