کارلوس کیروش پس از اینکه به تماشای « آینه بغل » با بازی محمدرضا گلزار نشست، در صفحه اجتماعی خود درباره بازی گلزار نوشت : « چه استعداد ایرانی بزرگی »

photo 2017 12 08 20 17 08