0 0 99421223

در روزهای اخیر بحث « عوارض خروج از کشور » جنجال های فراوانی را در محافل گوناگون رقم زدم شده است.

حالا نوید محمدزاده با ارجاع به سکانس معروفی از « ابد و یک روز » با بازی خودش، واکنش جالبی به این خبر داشته است!

photo 2017 12 11 01 47 34