28b3a74d f827 4653434

اخیرا تبلیغی عجیب از یک کارخانه تولید لبنیات منتشر شده که در آن جان اسنو در خیابان های ایران قدم می زند!

شما می توانید این تبلیغ را در سایت مووی مگ مشاهده نمائید :