3e4151864 439892 322

ویدئویی اخیرا از اکبر ابدی به همراه یک سگ منتشر شده که بحث های فراوانی را در فضای مجازی رقم زده است.

اکبر عبدی در این ویدئو رو به سگ می گوید : « سفارش ما رو پیش خدا بکن، به همه‌مون رحم کنه »