image 13961009308 8943246167825

با گذشت چند ماه از نتیجه قطعی پرونده پزشکی عباس کیارستمی که پزشک خاطی به پنج درصد دیه متهم شد، امروز معاون نظارت سازمان نظام پزشکی در گفت‌وگویی اعلام کرده که خانواده عباس کیارستمی با اعتراض به حکم این پرونده تنها وقتشان را تلف خواهند کرد، زیرا نتیجه این حکم تغییری نخواهد کرد.

پرونده عباس کیارستمی یکی از موارد مشهور قصور پزشکی در سال های گذشته است که توجه افکار عمومی را به خود جلب کرد. آبان امسال نتیجه قطعی پرونده پزشک او اعلام شد که طبق آن پزشك معالج پرونده به پنج درصد ديه يعني چيزي حدود ١٠ ميليون تومان جريمه شد، موضوعی که اعتراض های زیادی از سوی فرزندان کیارستمی را به همراه داشت.

درباره نتیجه این پرونده پزشکی، دکتر ایرج خسرونیا که معاونت نظارت بر سازمان نظام پزشکی را بر عهده دارد به روزنامه هفت صبح می گوید: «این پرونده از نظر ما تمام شده و حکم آن نیز صادر شده است. مگر اینکه خانواده کیارستمی بخواهند اعتراض خود را از هیات عالی پیگیری و دوباره اعتراض کنند که فکر نمی کنم آن هم بررسی شود. واقعیت این است کار دیگری نمی توانند انجام دهند

او همچنین درباره نتیجه احتمالی شکایت مجدد خانواده کیارستمی گفت: «در مورد این پرونده کار کارشناسی زیادی و حتی بیشتر از قانون انجام شده و بنابراین بعید است رای دیگری صادر شود. البته خانواده کیارستمی می توانند دوباره شکایت کنند اما خب وقتشان تلف می شود و به نظر نمی رسد به نتیجه دیگری برسند