image 13961015157 4546677800976231

روز گذشته ویدیویی با حضور محمد حسینی که خود را رهبر جنبش «ری استارت» می‌خواند، منتشر شد که در آن او برخی افراد را تهدید به قتل می کند. حمیدرضا آذرنگ بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون در واکنش به این ویدیو برای او نوشت که مردم همچنان شیرین کاری های این مجری سابق تلویزیون را به خاطر دارند و او با تن کردن قبای سیاست که اصلا در قواره اش نیست، حرف هایی به زبان می آورد که بوی کثیف و متعفن خون می‌دهد.

به گزارش مووی مگ به نقل از آی سینما، حمیدرضا آذرنگ در ابتدای یادداشت خود خطاب به محمد حسینی نوشت: « دوست تازه به سياست عاشق شده حاشيه خليج نشين! مردم اين سرزمين هنوز شما مجرى خوش مشرب و شيرين كارى هايتان را به خاطر دارند و اتفاقا خاطرات خوبى است البته تا قبل از به تن كردن قباى سياست كه عجيب هم به تنتان نمى آيد و از قواره خارج است

آذرنگ در ادامه این یادداشت تاکید کرد: «يادت باشد كه مردمِ ايران نه قاتل اند و نه خونخوار بلكه به شدت لايق و سزاوارِ آرامش اند و مطمئن باش ديگر سرنوشتشان را با خون و خونابه گره نخواهند زد بخصوص باتكيه بر امثال شما كه قبل از به كرسى سياست رسيدن قاتل شده اى  و كلماتت بوى كثيف و متعفن خون مى دهند

بازیگر «عادت نمی کنیم» در پایان از محمد حسینی به عنوان فردی جاهل نام برد و نوشت : «ختمِ كلام آن كه دوستِ جاهلم در اين برهه از زندگى تان به جاى دعوت به قاتل شدن اين مردم مهر طلب به شدت براى خودتان و بيماران وحشى و خشونت طلب امثال خودتان چه در داخل و چه خارج از مرزهاى اين سرزمين مظلوم درمان طلب كنيد